Neurobit Optima™ 2


Časť portfólia produktov našej firmy tvorí aj obasť biofeedbacku. Snažíme sa úzko spolupracovať s odborníkmi v tejto oblasti a stále sa ďalej vzdelávať. Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne a snažíme sa maximálne vyhovieť potrebám zákazníkov vzhľadom na najčastejší typ pacientov. 

Neurobit Optima 2 je prenosné univerzálne psychologické zariadenie na snímanie dát, ktoré možno využiť v nasledujúcich oblastiach:
 • neurofeedback (EEG biofeedback),
 • sEMG, HRV, GSR, TEMP a ďalšie typy biofeedbackov
 • vedecký výskum
 • rozhranie mozog - počítač
 • neuromarketing
 • výuka a vzdelávanie
Nasledujúci zoznam charakterizuje niektoré vybrané situácie v dennej praxi, v ktorých tréning s neurofeedbackom môže výrazne pomôcť:
 • Dôležité stretnutia
 • Vystupovanie na verejnosti
 • Výkon
 • Súťaživosť
 • Projekty
 • Analýzy
 • Kreatívna aktivita
 • Proces rozhodovania sa
 • Pracovná preťaženosť
 • Stresujúca práca
 • Kritické situácie
 • Vzájomné vzťahy
Vybrané vlastnosti:
 
 • 4 univerzálne, nízko-šumové kanály umožňujú meranie napätia, vodivosti, odporu a teplotné signály
 • Funkcia každého kanála je definovaná používateľom ( napr. 4 x EEG, alebo EEG +sEMG+ GSR +TEMP, alebo 2x EEG + 2x sEMG atď.)
 • Zabudovaný test impedancie elektród a kontinuity obvodu
 • Nezávislé referenčné vstupy pre každý kanál
 • 16-bitové rozlíšenie meraní
 • 1% presnosť merania napätí
 • Výstupná vzorkovacia frekvencia do 200 sps,
 • Prevzorkovanie ( primárna vzorkovacia frekvencia do 8000 sps)
 • Výber frekvenčných charakteristík umožňuje minimalizovať oneskorenie signálu alebo maximalizovať šírku frekvenčného pásma
 • Vysoká odolnosť voči elektrickým interferenciam
 • Konfigurovateľný filter sily hlavných interferencií (50/60 Hz alebo vypnuté)
 • Galvanická izolácia tela hardvéru
 • Bezdrátové pripojenie k počítaču
 • Prenos dát do počítača v reálnom čase
 • Funkčná spolupráca s množstvom biofeedbackových aplikácii umožňujúce spracovanie signálu a vizualizáciu (takisto v reálnom čase), ako aj ukladanie v počítači,
 • Dostupný počítačový softvér v cene pre zaznamenávanie psychologického signálu v EDF (European Data Format) a textových súboroch, ktoré možno importovať prostredníctvom rôznych aplikácii, ako EEGLAB pre Matlab alebo Excel,
 • API (Application programming interface)
 • rozšírenie zariadenia s digitálnym signálovým procesorom (DSP), vykonávajúceho algoritmy definované klientom (možnosť na zákazku),
 • 2 AA batérie
 • Dlhá funkčnosť bez výmeny batérii
 • Indikácia potreby výmeny batérie
 • Malá veľkosť a hmotnosť
 • Možnosť nosenia zariadenia za opaskom
 • Kompatibilita so všetkými typmi rutinne používaných elektród (AgAgCl, Ag,Au,Sn etc.) 
Softvér:
 
Neurobit Optima pracuje s niekoľkými softvérovými aplikáciami umožňujúcimi flexibilné spracovanie dát a ukladanie, zvukovú a vizuálnu prezentáciu signálov (grafy, animácie, DVD filmy, hry a iné):

 
 NEURIS ISO 13485

S radosťou sa pre Vás neustále zlepšujeme.

Spoločnosť NEURIS, s.r.o., implementovala a bola certifikovaná ISO 13485.

 Kontakt
NEURIS ,s.r.o.
  E.F.Scherera 4799/38
  921 01   Piešťany
  tel.: +421 904 925 026
  tel.: +420 702 851 471
 
  skype: priadka.michal