Neuro-IOM modul


 

 

Záznamové Moduly pre pripojenie elektród

 

TES Elektronický prepínač

 

 

Modul priamej stimulácie nervu

 

 

Modul Elektrického stimulátoru (pre 1-4 Kanály a 5-8 Kanálov)

 

 

ES Detektor
 

 

Sonda ES Detektoru
 

Modul Sluchovo-Vizuálneho stimulátoru EP
 


 

Neuro-IOM

Komplexný Introperačný Monitoring

Hlavné Vlastnosti:

  • 10 modalít pre intraoperačný neurofyziologický monitoring
  • spoľahlivý vysoko kvalitný multi-kanálový zosilňovač
  • predlžovacie stimulačné a záznamové moduly
  • transkraniálny elektrický stimulátor (TES)
  • Neuro-IOM.NET riadiaci softvér

Architektúra systému

Neuro-IOM systém pozostáva z elektronickej jednotky so vstavanými zosilňovačmi a stimulátormi, mnohými typmi elektrických stimulačných modulov s 5 matrovým predlžovacím káblom, PC, setu špeciálnych elektród a špecializovaného softvéru.

16-kanálový Zosilňovač

Systém je vybavený spoľahlivými univerzálnymi neurofyziologickými zosilňovačmi s nízkou úrovňou šumu a vysoko kvalitným záznam EMG, EEG a multimodálneho EP. Zosilňovače spoločnosti Neurosoft sú známe po celom svete svojou kvalitou a stabilitou.

Zázamové Moduly pre Pripojenie Záznamových Elektród

Systém je vybavený dvoma modulmi pre pripojenie elektród s 5 metrovými tienenými káblami. Vo väčšine prípadov sa elektródy z horných končatín pripoja k jednému modulu a elektródy z dolných končatín k druhému modulu. Záznam signálu je pri IOM zväčša realizovaný monopolárnymi ihlovými elektródami.

Transkraniálny Elektrický Stimulátor (TES)

Transkraniálny elektrický stimulátor je uspôsobený na stimuláciu motorického kortexu pre vybavenie moorických evokovaných potenciálov v periférnych svaloch. MEP-y dovoľujú monitorovanie integrity motorických dráh. Záznam odpovedí sa vykonáva použitím jedného alebo viacerých zo 16-tich vstavaných kanálov zosilňovača.
 

TES Elektronický Prepínač

Pocas monitorovania je často potrebné zmeniť miesto stimulácie, napríklad, stimuláciu ľave a prevej strany, ruky alebo nohy. Pre tento účel je v module vstavaný špeciálny elektronický prepínač. Obsahuje 4 páry výstupov pre pripojeie stimulačných elektród. Každý pár výstupov pre stimuláciu je zobrazený v softvéri Neuro-IOM.NET. Special corkscrew electrodes are commonly used for the transcranial electrical stimulation.
 

Stimulátor pre priamu stimuláciu nervu

So špeciálnou sondou môže operatér stimulovať nervy v operačnej oblasti s nebezpečím. Pri tejto stimulácii sa používa nízka intenzita stimulácie. Elektródy pripojené k 16-tim kanálom zosilňovačov sú umiestnené na svaloch inervovaných nervami, ktoré sa nachádzajú operovanej oblasti. Hneď ako operatér postimuluje nerv stimulačnou sondou, systém zaznamená svalovú odpoveď. Takto špecialista dostane priamu spätnú väzbu ohľadom umiestnenia nervu. Použitím týchto elektrofyziologických informácií môže operatér meniť postup operácie, aby predišiel riziku poškodenia nervového tkaniva. Okrem toho, je možné použiť stimuláciu s nízkou intenitou na kontrolu chrbticových skrutiek (pedicle screws).

Modul Priamej Stimulácie Nervu

DNS modul s 5 metrovým káblm je určený pre priojenie rôznych eletród pre priamu stimuláciu nervu. Je možné použitie širokej ponuky sond: koncentrická, monopolárna, háková a pod.

 

8-kanálový Elektrický Stimulátor

Zariadenie Vám dovoľuje stimulovať 8 nervov súčasne alebo v rôznych sekvenciách pre vybavenie somatosenzorických evokovaných potenciálov. Použitím 16 kanálového zosilňovača je možný záznam SSEP-ov z rôznych miestach periférneho nervového systému pozdĺz eferentných dráh. Napríklad, pre stimuláciu horných končatín sa často využíva nerv Medianus.  Pritom sa opovede zaznamenávajú na rôznych miestach nervu, v Erbovom bode a senzorickom kortexe. Takto je možné ohodnotiť stav celého senzorickej dráhy. SSEP-y sú citlivé na stimuly z periférnych nervov, zranenia chrbtice a taktiež na lokálne zmeny toku krvi.

 

Moduly Elektrických Stimulátorov (pre 1-4 Kanálov a 5-8 Kanálov)

Každý modul je vbavený 4 výstupmi pre pripojenie stimulačných elektród. Výstupy môžu pracovať súčasne. Vo vetšine prípadov sú elektródy umiestnené na horných končatinách sú priojené k jednému modulu a elektródy umiestnené na dolných končatinách sú priojené k druhému modulu.

 

ES Detektor

Elektrické operačné vybavenie často produkuje artefakty v spektre neurofyziologických signálov. S pomocou detektoru systém vždy vie, že elektriké operačné vybavenie je zapnuté a systém predíde generovaniu falošných alarmujúcich hlásení.

Sluchovo-Vizuálny EP stimulačný modul

Externý modul pripoený cez USB rozhranie, rozširuje možnosti celého ystému o sluchové a zrakové Evokované potenciály. Ako stimulátory sú používané špeciálne silikónové LEN okuliare a slúchadlá do uší.

IOM Modalities

Hlavné: free-run EMG, SSEP, MEP, DNS, pedicle screw test, EEG, AEP, VEP, train-of-four (TOF) stimulácia.

Voliteľné: hĺbka anestézie
 
 Kontakt
NEURIS ,s.r.o.
  E.F.Scherera 4799/38
  921 01   Piešťany
  tel.: +421 904 925 026
  tel.: +420 702 851 471
 
  skype: priadka.michal